Congres Duurzame voeding – spreker Anja Evers

Congres Duurzame voeding, spreker Lionel van Est Hoe denken diëtisten over duurzame voeding?
Uitkomsten van een onderzoek onder NVD-leden

Anja Evers, Directeur | Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Over Anja Evers

Anja Evers is sinds 2011 directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Ze vertegenwoordigt de NVD extern in landelijke overleggen, is verantwoordelijk voor beleid en strategie, en geeft leiding aan het bureau van de NVD in Houten. Anja is voorzitter van de federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN), dat wordt gevormd door 5 paramedische beroepsverenigingen. Samen vertegenwoordigen zij circa 13.000 aangesloten individuele leden en in totaal ruim 20.500 paramedische zorgverleners. Anja zit ook in het bestuur van de Stuurgroep Ondervoeding.

Voor ze bij de NVD kwam had Anja haar eigen organisatie-adviesbureau, en werkte onder andere als projectleider Implementatie en Strategie bij de Stuurgroep Ondervoeding. Daarvoor was ze programmaleider bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en van 1986 tot 1993 was ze als (coördinerend) diëtist werkzaam bij de thuiszorg in Almere. Naast diëtist is Anja jurist en mediator.