Symposium: “De Centrale rol van de diëtist bij de behandeling van type 2 diabetes”

De diëtist speelt een belangrijke rol bij de behandeling van type 2 diabetes. Maar hoe wordt deze rol ervaren door de patiënt? In dit symposium komt de patiënt aan het woord: wat vinden zij van de behandeling en wat kan de diëtist volgens hen doen om een beter resultaat te behalen? Tijdens het symposium wordt ook een GfK-onderzoek gepresenteerd over de behandeling van type 2 diabetes. Dit onderzoek is uitgevoerd onder type 2 diabetespatiënten.

De dag begint met een presentatie van prof.dr. Hanno Pijl (LUMC) over de achtergronden van het ontstaan van type 2 diabetes. Daarna laat dr. Sabita Soedamah-Mutu (Wageningen University) zien welke invloed verschillende voedingsmiddelen hebben op het voorkomen van type 2 diabetes. Hoe effectief verschillende behandelingen van type 2 diabetes zijn, wordt uiteengezet door prof.dr. Henk Bilo (UMC Groningen).

In het middagprogramma geeft dr. Elise Kuiper (DNO) een toelichting op de Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 waarbij zij antwoord geeft op de meest gestelde vragen. De middag wordt afgesloten met een open discussie tussen patiënten en behandelaars. Enkele patiënten zullen hun ervaringen delen en in gesprek gaan met diëtisten uit de zaal over wat goed gaat en wat beter kan.

Doelgroep: diëtisten, voedingsdeskundigen, studenten voeding en diëtetiek en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp.

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht

De kosten voor dit symposium bedragen:

  • voor diëtisten en leden van NVD/DCN €25,00
  • voor studenten en aio’s €25,00
  • voor belangstellende €50,00

Accreditatie voor diëtisten is aangevraagd. Studenten en aio’s kunnen een certificaat van deelname bij ons aanvragen.

Aanmelden kan via: www.zuivelsymposium.nl/diabetestype2