5 tips voor het aanleren van gezond eetgedrag bij jonge kinderen

Kinderdiëtist Talitha Meine Jansen geeft tips voor in het consult

Kinderen hebben van nature een voorkeur voor een zoete smaak. Het is daarom van belang om basisvoedingsmiddelen regelmatig aan te bieden om kinderen aan de verschillende smaken en structuren te laten wennen. Kinderdiëtist Talitha Meine Jansen geeft 5 tips voor in het consult.
5 tips voor het aanleren van eetgedrag bij jonge kinderen

Als kinderdiëtist bij Careyn in Utrecht heeft Talitha Meine Jansen veel ervaring met de begeleiding van kinderen (en hun ouders) als het gaat om het aanleren van een gezond eetgedrag. Binnen de werkgroep Public Health van het Netwerk Kinder Diëtisten zet ze zich als voorzitter in om de rol van voeding en de positie van de diëtist te versterken als het gaat om de kwaliteit van de zorg, de zorgketen en preventie van onder andere overgewicht.

Na het begeleiden van een ronde tafel sessie bij het NKD Jubileumcongres heeft ze 5 tips voor (kinder)diëtisten en jeugdgezondheidszorgprofessionals voor in het consult. Hoe kun je kinderen begeleiden naar een gezond eetgedrag.

1. Kinderen leren eten

Smaakontwikkeling en de ontwikkeling van het eetgedrag is een proces, een kind hoeft niet alles in één keer te lusten. Ik hoor diëtisten in het consult vaak het voorbeeld van leren fietsen noemen. Dit is een proces van oefenen, vallen en opstaan. Kinderen kunnen niet in één keer fietsen. Zo gaat het ook met smaak. Deze benadering geeft zowel de ouder als het kind rust.

2. Proeven start met zien, voelen en ruiken

 Smaak beleven begint met zien, proeven en ruiken. Bij het leren eten van verschillende basisvoedingsmiddelen kunnen verschillende stappen voorafgaan aan het daadwerkelijke proeven. Leg deze stappen uit aan de ouder. En vraag goed na wat ouders onder proeven verstaan. Zijn dit meteen twee opscheplepels? Eén theelepel is voor het kind al proeven.

3. Geef het kind eigen regie

Een leuke en praktische manier om kinderen verschillende basisvoedingsmiddelen te laten proeven en te leren eten is het maken van een trappetje. Het kind begint onderaan de trap met basisvoedingsmiddelen die ze het lekkerst vinden en werken zo trapsgewijs naar boven naar basisvoedingsmiddelen die ze minder lekker vinden, maar wel willen leren eten. Ook de ‘proeflijst’ met verschillende voedingsmiddelen waarbij het kind pas over de smaak mag oordelen na 10 keer proeven wordt vaak gebruikt.

5 tips voor het aanleren van eetgedrag bij jonge kinderen 1

4. Maak gebruik van smaken die het kind al kent

Bij het proeven kan de ouder slim gebruik maken van smaken dit het kind al kent of waardeert. Een beetje appelmoes bij de groente is hiervan een bekend voorbeeld. Belangrijk is hierbij dat de ‘bekende of lekkere smaak’ niet gebruikt wordt als beloning. Het combineren met de bekende smaak werkt als begeleiding voor het leren eten van de onbekende smaak.

 5. Laat ouders een filmpje maken

Het eetgedrag van de ouders speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het eetgedrag van het kind. Als diëtist kun je ouders hier bewust van maken door ze hier op aan te spreken en mee te nemen in de adviezen. Om de eetsituatie thuis beter te begrijpen kun je de ouder een filmpje laten maken van een maaltijdmoment. Hiermee krijg je meer inzicht in het eetgedrag van de ouder zelf, de interactie tussen de ouder en het kind en de non-verbale communicatie van de ouder. Sommige ouders zijn gestrest als hun kind niet of weinig wilt eten en uiten dit non-verbaal. In zo’n filmpje kun je deze kleine signalen oppikken en er vallen dan gewoonten of gedragingen op die tijdens een gesprek niet naar voren komen.

Lees hier meer over Talitha Meine Jansen.

Lees meer over