Belang bewegen en calcium voor botontwikkeling opnieuw bevestigd

De Amerikaanse Osteoporose Vereniging heeft een systematische review uitgevoerd naar de rol van voeding en bewegen op de opbouw van botmassa bij kinderen en adolescenten. Deze analyse herbevestigt het belang van calcium en bewegen bij de botontwikkeling.

Deze conclusie wordt getrokken door de Amerikaanse Osteoporose Vereniging nadat de wetenschappelijke literatuur op het gebied van voeding en bewegen in relatie tot botgezondheid van 2000 tot december 2014 is geanalyseerd. De focus lag hierbij op kinderen en adolescenten. Volgens de auteurs is er sterk bewijs gevonden dat een voldoende calciuminname en beweging bijdraagt aan de botgezondheid. Vooral bij kinderen en beginnende pubers, omdat dit een belangrijke leeftijd voor de botgroei is. Ook is er volgens de auteurs bewijs dat de inname van vitamine D en zuivelconsumptie een positieve rol speelt in botontwikkeling.

Volgens het review van de Amerikaanse Osteoporose Vereniging kan vervolgonderzoek inzicht geven in de meest optimale beweging in relatie tot botgezondheid, want hier is nog onvoldoende over bekend. Daarbij kan gedacht worden aan onderscheid in type beweging, intensiteit en de frequentie. Bovendien kan toekomstig onderzoek zich richten op de relatie tussen de kwaliteit van voedingspatronen en botgezondheid.

Lees de geheleĀ publicatie of bekijk de informatie van de American Osteoporosis Foundation.

  • Lees meer: Schijnwerper op Zuivel en botgezondheid
    Lees meer: Schijnwerper op Zuivel en botgezondheid