Directeur Jongeren Op Gezond Gewicht: “Kinderen zijn zelf de beste ambassadeurs”

Interview met Marjon Bachra

Jongeren op Gezond Gewicht streeft naar een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Hoe ziet deze aanpak er uit en wat is de rol van gezondheidszorgprofessionals? Het FrieslandCampina Institute sprak Marjon Bachra, directeur van Jongeren op Gezond Gewicht.

Auto Draft 9“Het doel van Jongeren op Gezond Gewicht is de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. Dit doen we door de gehele omgeving van het kind aan te pakken. Denk hierbij aan het creëren van een gezond aanbod in kinderdagverblijven en school- en sportkantines, maar ook zorgen dat kinderen buiten kunnen spelen of veilig naar school kunnen fietsen. De hele omgeving van het kind is hierbij belangrijk”, aldus Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht. Bachra licht toe dat Jongeren Op Gezond Gewicht een landelijke stichting is die gemeenten helpt een methode te implementeren om de omgeving van het kind aan te pakken. Zij ondersteunt en adviseert op dit moment 88 aangesloten gemeenten om door middel van deze JOGG-aanpak lokaal het aantal kinderen met een gezond gewicht toe te laten nemen. De landelijke campagnes die in een gemeente uitgerold kunnen worden richten zich op het stimuleren van het drinken van water in plaats van zoete dranken, een gezond aanbod in kantines op scholen en sportclubs, en het stimuleren van dagelijkse beweging.

Successen

“In een aantal wijken in de gemeente Dordrecht zien we dat er sinds de implementatie van de JOGG-aanpak in 2011 het percentage overgewicht onder kinderen met 20% is gedaald. Mooie resultaten zien we ook in de gemeente Purmerend, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Dit zijn de gemeenten die al een langere tijd zijn aangesloten. Een lange-termijn benadering is nodig om de omgeving van het kind met diverse partijen te veranderen. Resultaten zijn daarom niet altijd meteen zichtbaar in cijfers, maar ik ben ook heel trots op de lokale successen; bijvoorbeeld wanneer een sportkantine is overgestapt op een gezond aanbod”, vertelt Bachra.

Rol gezondheidszorgprofessionals

“Gezondheidszorgprofessionals hebben natuurlijk een belangrijke rol. Zij zien of een kind voldoende beweegt en een gezond gewicht heeft. Ook zien zij wat er gebeurt in de wijk en hebben hiermee een signaalfunctie voor de gemeenten en andere aangesloten partijen. De ouders zijn natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk, want zij hebben een voorbeeldrol en bepalen ook grotendeels wat het kind te eten krijgt”, aldus Bachra. Naast de ouders en de professionals benoemt Bachra dat de gehele omgeving van het kind een rol speelt en is het een brede verantwoordelijkheid voor verschillende partijen, zoals de school, GGD, bedrijven en sportkantines.

Sociale marketing

Binnen initiatieven van Jongeren op Gezond Gewicht wordt er gewerkt met sociale marketing, maar wat houdt dit precies in? Bachra: “De JOGG-aanpak is gestoeld op vijf pijlers. Eén pijler hiervan is sociale marketing. Binnen sociale marketing verdiep je je in de drijfveren van de doelgroep om het gedrag zo op een duurzame manier te veranderen. Wij helpen gemeenten onderzoek hiernaar te doen en zo de mensen in de wijk en hun drijfveren voor gedragsverandering te leren kennen. Zo is binnen de ‘DrinkWater’ campagne gekeken naar hoe we het drinken van water in plaats van zoethoudende dranken kunnen stimuleren. Bij sommige doelgroepen, de Turkse en Marokkaanse wijkbewoners, werd het drinken van water geassocieerd met armoede. Waar we door middel van onderzoek achter kwamen dat voor deze doelgroep het hebben van gezonde tanden belangrijk is. Dan kun je aangeven dat het drinken van water beter is voor de tanden. Op deze manier bereik je de ouders en de kinderen wel met de boodschap om water te drinken”. Kijk ook op de website van Jongeren op Gezond Gewicht https://jongerenopgezondgewicht.nl/pers/persberichten/met-plezier-naar-een-gezonde-leefstijl voor een aantal voorbeelden.

“Als je gedrag echt wilt veranderen moet je bereid zijn om je te verdiepen in de doelgroep. Wat beweegt kinderen om hun gedrag te veranderen, en hoe zorg je dat het drinken van water en het fietsen naar school leuk wordt? Jongeren Op Gezond Gewicht helpt gemeenten hiermee en het is ontzettend mooi om te zien dat kinderen zelf de gezonde boodschap gaan vertellen. Kinderen zijn zelf de beste ambassadeurs”.