Goede voeding voor het jonge kind. Welke rol pakt u?

Interview met jeudartsen Inge Tissen en Geja Jol

Gezonde voeding is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van het jonge kind en legt een stevig fundament voor gezondheid op latere leeftijd. Een gevarieerde voeding met hoofdzakelijk basisvoedingsmiddelen levert hiervoor de benodigde waardevolle voedingsstoffen. Jeugdartsen Geja Jol en Inge Tissen vertellen over de rol van de jeugdgezondheidszorg als het gaat om de voeding van jonge kinderen.

De eerste levensjaren leggen de basis voor de toekomst van het kind. Ouders spelen hierbij een cruciale rol, want het (voedings)gedrag van de ouder is bepalend voor de voedingsgewoonten die jonge kinderen ontwikkelen. Uit recent onderzoek van het Voedingscentrum in samenwerking met Motivaction (juli 2015) blijkt dat een kwart van de ouders met jonge kinderen het liefst door het consultatiebureau of de jeugdarts wordt geïnformeerd over goede voeding voor hun kind. ‘De jeugdgezondheidszorg is voor ouders dé plaats waar ze terecht kunnen met vragen en advies over voeding. Bij complexere (voedings)vragen wordt doorverwezen naar de (kinder)diëtist of bij een medische indicatie naar de kinderarts. Ouders hechten soms ook waarde aan informatie over voeding van vrienden of reclame. In mijn advies verwijs ik steeds naar de website van het Voedingscentrum’, aldus jeugdarts Inge Tissen. Aansluiten bij de belevingswereld van de ouders is essentieel. Geja Jol, jeugdarts: ‘Mijn advies aan de ouders is altijd om de voeding in kleine stapjes te verbeteren. Het lukt vaak niet om in één keer het voedingspatroon volledig aan te passen’.

Een voedingspatroon met basisvoedingsmiddelen zoals melk en melkproducten, groente, fruit, brood, vis en vlees is van belang voor de inname van voldoende voedingsstoffen en legt samen met voldoende beweging de basis voor een gezond lichaam. ‘Aandacht voor variatie in de voeding is hierbij belangrijk. Steeds meer kinderen lijken te bepalen wat er gegeten wordt en hierdoor zie je soms éénzijdige voedingspatronen die moeilijk te doorbreken zijn. Ik adviseer de ouders dat zij bepalen wat en wanneer het kind eet, het kind bepaalt hoeveel het eet’, licht Inge Tissen toe. Het aanleren van een gezond eetgedrag ziet Geja Jol als een belangrijke taak van de jeugdgezondheidszorg: ‘Vanaf de geboorte is aandacht voor het aanleren van een gezond eetgedrag een belangrijk aspect van de voedingsadvisering. Nog te vaak wordt er teveel nadruk gelegd op de hoeveelheidvoeding en niet op wat en hoe het kind eet. Voor kinderen is het belangrijk dat ze de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnen krijgen om te groeien en te ontwikkelen’.

Inge Tissen en Geja Jol waren dagvoorzitter tijdens de Regiotour ‘Jong geleerd is oud gedaan. Nu de praktijk: van boodschap aan ouders naar gezond eetgedrag van het kind’. Deze Regiotour is in september en oktober 2015 georganiseerd door het FrieslandCampina Institute. Hoe communiceer je de ‘gezonde boodschap’ richting ouders stond deze dagen centraal. Het verslag van de Regiotour vindt u hier.