Nieuwe review: vergelijking wereldwijde calciuminname

Veel landen in Zuidoost Azië hebben een gemiddelde calciuminname lager dan 500 mg/dag

De calciuminname van volwassen van over de hele wereld is onderzocht door de International Osteoporosis Foundation. Een van de belangrijkste inzichten is dat de calciuminname varieert van 400 tot 500 mg/dag in landen in Zuid, Oost en Zuidoost Azië tot 1233 mg/dag in IJsland.

Nieuwe review: vergelijking wereldwijde calciuminname 1Van alle mineralen komt calcium het meeste voor in ons lichaam. Er is ruimschoots wetenschappelijk bewijs dat de noodzaak van voldoende calcium in onze voeding onderbouwt. Dat geldt voor elke levensfase, van jong tot oud. Calcium ondersteunt niet alleen de groei van de botten bij kinderen, maar speelt bij alle leeftijdsgroepen een rol bij het behoud van de botmassa, een normale bloedstolling, neurotransmissie en een normale werking van de spieren. (1-2)

Vanwege de verschillende functies die calcium in het lichaam ondersteunt is het relevant om inzicht te hebben in welke landen een lagere calciuminname hebben. De calcium stuurgroep van de International Osteoporosis Foundation heeft daarom systematisch de calciuminname van volwassen van over de hele wereld bekeken en onderzocht. De onderzoekers Balk et al (2017) hebben per land één of twee representatieve studies geselecteerd. Studies die landelijke (of regionale) onderzoeksgegevens bevatte van de algemene populatie (>18 jaar oud) en rapporteerde over gemiddelde calciuminnamen (sinds 2010) zijn geïncludeerd in de analyse. Na deze selectie werden 78 representatieve studies meegenomen, met een dekking van 74 landen. (2)

Verschil tussen landen

De onderzoekers Balk et al (2017) vonden dat de calciuminname behoorlijk varieerde tussen landen. De laagste calciuminname werd gevonden in Azië, onder andere in Thailand* (313 mg/dag), China* (338 mg/dag), Indonesië* (342 mg/dag), Vietnam* (345 mg/dag) Maleisië* (399 mg/dag) en de Filippijnen* (440 mg/dag). In vergelijking met andere Aziatische landen zijn hogere calciuminname gemeten in Singapore (794 mg/dag).

In Europa hebben alle landen die geïncludeerd waren in het onderzoek een calciuminname hoger dan 700 mg/dag. Het varieerde onder andere tussen België (728 mg/dag), het Verenigd Koninkrijk* (993 mg/dag) en Nederland* (1102 mg/dag). De hoogste calciuminname werd gevonden in IJsland* (1233 mg/dag), echter bij deze studie in IJsland is ook het gebruik van supplementen meegerekend in de totale calciuminname. (2)

*zoals genoemd door Balk et al (2017), de onderzoekers vonden dat driekwart van de studies in hun analyse naar de calciuminname van volwassenen niet representatief waren voor het gehele land, gebaseerd waren op oude enquêtes, of van een lagere methodologische kwaliteit waren. Ook werden er verschillende methoden gebruikt om de calciuminname te bepalen. Daarom moeten deze cijfers voorzichtig geïnterpreteerd worden. (2)

Figuur overgenomen uit Balk et al (2017)

Calcium advies

Wanneer de calciuminname van over de gehele wereld nader bekeken wordt is het relevant om meer inzicht te hebben in de hoeveelheid calcium die geadviseerd wordt. Lokale gezondheidsautoriteiten geven vaak een advies uit voor de behoefte voor diverse vitamines en mineralen. Per land kan de calciumaanbeveling daarom verschillen. In het algemeen adviseert het Institute of Medicine de volgende calciuminname (3):

Calciumaanbeveling

Leeftijd Geslacht Dagelijkse aanbevolen hoeveelheid calcium (mg)
4-8 jaar Man 1000
Vrouw 1000
9-18 jaar Man 1300
Vrouw 1300
19-50 jaar Man 1000
Vrouw 1000
51-70 jaar Man 1000
Vrouw 1200
> 70 jaar Man 1200
Vrouw 1200

Conclusie

Een lagere calciuminname kan een negatief effect hebben op de botgezondheid bij volwassenen. Echter, van meer dan de helft van de wereldbevolking wordt de calciuminname niet gerapporteerd en het is bekend dat de calciuminname laag is in veel landen in Azië. Dit onderzoek van Balk et al (2017) vraagt daarom aandacht om de calciuminname te meten en te monitoren, vooral in landen met een lage calciuminname of landen waar er geen calciuminname-gegevens bekend zijn. (1)

Referenties

  1. EFSA 2009; 7(9):1210-1272, EFSA 2010; 8(10):1725, EFSA 2011; 9(6):2203.
  2. Balk et al (2017). Global dietary calcium intake among adults: a systematic review. Osteoporosis International, DOI 10.1007/s00198-017-4230-x
  3. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, et al, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011.