Positief effect extra eiwit op lichaamsgewicht ouderen

Ongewenst gewichtsverlies bij ouderen wordt gezien als een factor die een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en kwaliteit van leven. Een recente systematisch review en meta-analyse heeft gekeken naar het effect van eiwitten uit zuivel en vitamine D suppletie op de voedingsstatus en fysieke fitheid bij 55-plussers. Het FrieslandCampina Institute sprak Priya Dewansingh over het onderzoek.

Positief effect extra eiwit op lichaamsgewicht ouderen“Het is steeds meer bekend dat ongewenst gewichtsverlies bij ouderen een negatief effect heeft op de kwaliteit van leven, maar ook een voorspeller is voor een langer verblijf in het ziekenhuis. Ik denk daarom dat de preventie van ongewenst gewichtsverlies belangrijk is voor de kwaliteit van leven van ouderen”, aldus Priya Dewansingh. Zij is één van de auteurs (Dewansingh et al., 2017) van de meta-analyse en systematische review naar het effect van zuivelcomponenten op de voedingsstatus en fysieke fitheid van ouderen. Dewansingh: “Dit onderzoek is belangrijk omdat het van belang is om te weten hoe verlies van spiermassa bij ouderen kan worden voorkomen. Er zijn o.a. twee belangrijke onderliggende redenen voor ongewenst gewichtsverlies bij ouderen: lagere voedingsinname door verlies van eetlust o.a. door smaakveranderingen of medicijninname, en de kans op het hebben van een chronische ziekte wat een negatief effect kan hebben op de spiermassa.

Het is bekend dat beweging en een gevarieerd voedingspatroon met voldoende energie, eiwit, vitamine en mineralen van belang zijn voor ouderen, zeker als ze ongewenst gewicht verliezen. Binnen een gevarieerde voeding kunnen zuivelproducten een bijdrage leveren aan inname van voedingsstoffen. Melk levert bijvoorbeeld van nature een bijdrage aan de inname van eiwit, calcium, fosfor en vitamine B2 (riboflavine) en B12.” Daarom heeft Dewansingh et al (2017) de beschikbare literatuur geanalyseerd en de effectiviteit van de consumptie van zuivelcomponenten op de voedingsstatus en fysieke fitheid van 55-plussers onderzocht.

Methoden

Positief effect extra eiwit op lichaamsgewicht ouderen 2

Voor de systematische review en meta-analyse werden dubbel geblindeerd, gerandomiseerd en placebo-gecontroleerde studies geselecteerd waarbij extra zuivel, zuivelcomponenten en vitamine D werden gesuppleerd boven op het gebruikelijke voedingspatroon. In totaal zijn 36 studies met 4947 deelnemers geïncludeerd, waarvan 19 studies zijn meegenomen in de uiteindelijke meta-analyse. Deze studies zijn uitgevoerd in Australië, Brazilië, Chili, Finland, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten.

 

 

Lichaamsgewicht

“Deze meta-analyse liet zien dat eiwitsuppletie het lichaamsgewicht bij 55-plussers gemiddeld met 1,13 kilogram verhoogde. In de analyses vonden we dat de toename van lichaamsgewicht hoger was bij de groep fragiele en minder goed gevoede 70+ ouderen, of wanneer de eiwitsuppletie 20 gram of meer per dag was. Daarnaast lijkt er vanuit dit onderzoek een indicatie te zijn dat dagelijks extra eiwit de vetvrije massa kan verhogen bij de oudere volwassenen. Kortom, de hoogste effecten van eiwitsuppletie op lichaamsgewicht zijn gevonden bij fragiele ouderen die risico liepen op ongewenst gewichtsverlies. Er is waarschijnlijk in deze groep meer ruimte voor verbetering in vergelijking met de gezondere ouderen”.

Fysieke activiteit

“Vitamine D suppletie kan de fysieke fitheid van ouderen verbeteren, zoals in het onderzoek bepaald is door de ‘Timed Up and Go’ test. De meest studies in dit review zijn uitgevoerd met een vitamine D supplement van 10 microgram per dag, maar grotere effecten zijn gevonden bij hogere doseringen”.

Vervolgonderzoek

“Vervolgonderzoek zou gericht moeten zijn op de effectiviteit van het consumeren van zuivelcomponenten op de voedingsstatus en fysieke fitheid van de meer fragiele en minder goed gevoede ouderen. In de praktijk is het moeilijker om deze groep kwetsbare ouderen te werven en dit kan een reden zijn dat hier minder onderzoek naar gedaan is. Echter, voor de volksgezondheid is dit onderzoek wel van belang”.

Referentie

Dewansingh, P. et al (2017). Supplemental protein from dairy increases body weight and vitamin D improves physical performance in older adults: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Research 49 (2018) 1-22.