RIVM Rapport: Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland

Op 24 januari 2017 heeft het RIVM het rapport ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’ gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in het voedingspatroon van Nederlanders. Het RIVM analyseerde hoe duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van ons voedsel elkaar kunnen versterken en welke kansen en dilemma’s er zijn voor een integraal voedselbeleid. RIVM Rapport: Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland

In dit onderzoek heeft het RIVM de feiten en cijfers over de veiligheid, gezondheid en ecologische duurzaamheid van voedsel in Nederland verzamelt. Het rapport geeft handvatten voor een integraal voedselbeleid.

Anders eten

Niet te veel eten is één van de adviezen van het RIVM. Als mensen niet meer eten dan ze nodig hebben leidt dit tot zowel minder overgewicht en kan er minder voedsel geproduceerd worden. Door de lagere voedselproductie zal het milieu minder belast worden. Ook meer plantaardige producten en minder suikerhoudende dranken en alcoholische dranken helpen om het voedingspatroon van veel Nederlanders gezonder, duurzamer en veiliger te maken. Dit zal volgens het RIVM leiden tot een daling van het aantal chronisch zieken, kleinere gezondheidsverschillen tussen Nederlanders en een lagere milieubelasting van voedsel.

Toekomst

Tevens schetst het RIVM een aantal dillema’s. Zo vinden consumenten gezondheid en duurzaamheid over het algemeen belangrijk, maar zijn prijs en gemak leidend. Bij aankoop van producten wordt er zo’n 47 kilo voedsel per persoon per jaar verspilt en is de gezonde keuze niet altijd de duurzame keuze en visa versa. Om als Nederland voorop te lopen in de internationale ambitie voor een gezond, duurzaam en veilig voedselpatroon is een integrale aanpak en een interdisciplinaire samenwerking nodig, aldus het RIVM. Het Voedingscentrum legt uit hoe je met de Schijf van Vijf duurzamer kunt eten in dit artikel.

Rapport RIVM: ‘Wat ligt er op ons bord? Veilig, gezond en duurzaam eten in Nederland’