RIVM rapport: zout-, jodium- en kaliuminname bij volwassenen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht de inname van zout, jodium en kalium tussen 2006 en 2015. De resultaten laten zien dat de inname van zout en kalium gelijk is gebleven, maar de jodiuminname gedaald is.

Het RIVM onderzoekt periodiek de inname van zout, jodium en kalium bij inwoners van Doetinchem. De laatste bevindingen zijn begin oktober 2016 gepubliceerd in het rapport ‘Zout-, jodium- en kaliuminname 2015’. Deze resultaten zijn gebaseerd op metingen in 2015 onder 289 deelnemers tussen de 19-70 jaar oud.

Zout

Uit de laatste metingen van de Doetichem studie uit 2015 blijkt dat de inname van zout en kalium gelijk is gebleven ten opzichte van 2006. De gemiddelde zoutinname bij mannen is 9,7 gram/dag en bij vrouwen 7,4 gram/dag, waarbij de maximum aanbevolen hoeveelheid vastgesteld is op 6 gram/dag. In het kader van de aanbevelingen blijft de zoutinname een punt van aandacht.

 

Kalium

In het RIVM rapport is te lezen dat de kaliuminname rond de 3818 mg/dag bij mannen en 3255 mg/dag bij vrouwen ligt. De Gezondheidsraad heeft in Nederland geen aanbeveling voor kalium opgesteld. In Scandinavië is dit wel gedaan en gaat men uit 3500 mg/dag voor mannen en 3100 mg/dag voor vrouwen.

Jodium

Tussen 2006 en 2015 is de jodiuminname afgenomen met 37% bij mannen en 33% bij vrouwen. De inname in 2015 was respectievelijk 179 mcg/dag en 153 mcg/dag, maar volgens het RIVM zijn er geen risico’s op tekorten. De aanbeveling voor volwassenen – zowel mannen als vrouwen – is namelijk 150 mcg/dag. Als mogelijke oorzaak benoemt het RIVM de verlaging van het jodiumgehalte in gejodeerd zout. Deze maatregel is in 2008 ingevoerd om het mogelijk te maken om jodium verrijkt zout aan meer producten toe te voegen, zonder dat de jodiuminname te hoog wordt. Door deze resultaten vraagt het RIVM zich af of er daadwerkelijk aan meer producten jodium verrijkt zout wordt toegevoegd. De aankomende jaren blijft het RIVM de zout, kalium- en jodiuminname monitoren.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zout-, jodium- en kaliuminname 2015. Voedingsstatusonderzoek bij volwassenenuit Doetinchem. Oktober 2016.