Tussenrapporage VCP gepubliceerd

Zuivelconsumptie daalt, fruitconsumptie kinderen stijgt

Op 11 oktober 2016 heeft het RIVM de tussenrapportage gepubliceerd van de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 1-79-jarigen (VCP). De resultaten zijn gebaseerd op de meetperiode 2012 – 2014.

Een Nederlander consumeert gemiddeld per dag ruim 3 kg aan eten en drinken. Bijna 2 kg hiervan is in de vorm van thee, koffie, water, frisdranken, sappen en alcohol. Van de overige voedingsmiddelen is circa 41% van dierlijke oorsprong.

Jongens en mannen eten meer dan meisjes en vrouwen. Wat er wordt gegeten verschilt nauwelijks tussen de groepen. Wel eten kinderen relatief meer zuivel en fruit dan volwassenen en drinken ze iets minder (niet-) alcoholische dranken. Nederlanders eten vooral thuis en over de hele dag verspreid. Voedingsmiddelen die vaker buitenshuis worden gegeten zijn koek en gebak, fruit en vis.

Kinderen zijn 20% meer fruit gaan eten ten opzichte van vijf jaar geleden. De consumptie van alcohol, aard-appelen, vetten, zuivel, koek en gebak en vlees nam af. Gebruik van niet-alcoholische dranken nam toe. Groente- en broodconsumptie bleef ongeveer gelijk.

vcp-2012-2014

Bron: RIVM. Voedselconsumptiepeiling 1-79-jarigen. Tussenrapportage 2012-2014.

De VCP 2012 – 2016 is nog een lopende studie naar de voedselconsumptie en inname van energie en voedingsstoffen van de algemene Nederlandse bevolking van 1 tot 79 jaar. De cijfers over de hele periode en de betekenis voor de gezondheid volgt na afloop van de totale dataverzameling over de gehele meetperiode 2012 tot 2016.

Op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Voedselconsumptiepeilingis de volledige rapportage te vinden