Vitamine B12 en gezond ouder worden

Interview Esmée Doets

Het aandeel ouderen is de laatste decennia hard toegenomen en zal de komende jaren blijven stijgen. Gezien deze trend heeft Esmée Doets tijdens haar promotieonderzoek aan Wageningen UR gekeken naar de rol van vitamine B12 bij gezond ouder worden.

Vitamine B12 en gezond ouder worden

Esmée geeft aan dat het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt dat in 2040, ongeveer 26% van de bevolking 65-plusser zal zijn, waarvan een derde ouder is dan 80 jaar. Veroudering gaat gepaard met veranderingen in lichaamssamenstelling en metabolisme. Bovendien komen tekorten aan eiwit, vitamine D en vitamine B12 regelmatig voor, zowel in ouderen in tehuizen als onder zelfstandig wonende ouderen. Gezonde voeding kan bijdragen aan de preventie van gezondheidsproblemen die gepaard gaan met veroudering.

Een tekort aan vitamine B12 komt voor bij ongeveer 30% van de 65-plussers. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke producten als zuivel, vlees en eieren. Ouderen eten niet altijd voldoende van deze productgroepen. Bovendien kunnen ouderen vitamine B12 slechter opnemen uit de voeding. In mijn promotieonderzoek heb ik daarom de relatie tussen vitamine B12 en gezondheid onderzocht door alle gepubliceerde onderzoeksresultaten over dit onderwerp op een rijtje te zetten.

De resultaten laten zien dat een goede vitamine B12 status mogelijk bijdraagt aan een betere botgezondheid en de kans op botbreuken verlaagt. Met behulp van gecontroleerde voedingsproeven moet dit verder bekeken worden. Er is momenteel geen sluitend bewijs voor een relatie tussen vitamine B12 en cognitieve prestaties, zoals geheugen. Echter, een beperkt aantal studies die gevoelige maten voor vitamine B12 status gebruikten, vonden wel een positief verband met cognitieve prestaties. Recente studies lieten ook zien dat vitamine B12 mogelijk kan helpen om de afname van hersenweefsel te vertragen bij het ouder worden en op die manier bijdraagt aan een goed geheugen. Ook de werkelijke bijdrage van vitamine B12 aan cognitieve prestaties zal in de toekomst moeten worden getoetst met gecontroleerde voedingsproeven.

Samenvattend kan ik zeggen dat er indicaties zijn dat een goede vitamine B12 status kan bijdragen aan gezond ouder worden. Echter op basis van de huidige gegevens kunnen we niet afleiden welke hoeveelheid we nodig hebben als bijdrage voor een optimale gezondheid.

Esmée Doets is in juni 2012 gepromoveerd aan de Wageningen UR met haar proefschrift ‘Approaches for setting micronutrient recommendations: a case study of vitamin B12 for adults and elderly people’.