De adviesraad van het FrieslandCampina Institute bestaat uit een internationale groep multidisciplinaire onderzoekers op het gebied van (onder)voeding, volksgezondheid en consumentengedrag.  Zij beoordelen de manier van werken en de strategie van het FrieslandCampina Institute met betrekking tot diverse voedingsonderwerpen variërende van  (onder)voeding, voedingsbeleid, gezondheid, toegang tot voeding, voedselveiligheid en (leefstijl)voorlichting. De adviesraad komt jaarlijks samen. Ook worden de leden gedurende elk jaar regelmatig om inbreng en advies gevraagd.

De leden van de adviesraad van het FrieslandCampina Institute zijn:

Advisory board 5 Professor Wim Verbeke -> meer informatie
• België
• Expertise: Agro- food marketing and consumer behavior
Advisory board 4 Em. Professor Wim Saris -> meer informatie
• Nederland
• Expertise: Human nutrition
Professor Ma Guansheng -> meer informatie
• China
• Expertise: Nutrition and health
Advisory board 7 Dr. Folake Samuel -> meer informatie
• Nigeria
• Expertise: Community Nutrition, Micronutrient deficiency and Food Science