Advisory board 7

 

Dr. Folake Samuel (Nigeria)
Expertise: Community Nutrition, Micronutrient deficiency and Food Science

Over Folake Samuel

Folake Samuel behaalde een bachelordiploma in voedingswetenschappen en -technologie en masterdiploma’s en doctoraten in humane voeding in Nigeria.  Ze voltooide haar postdoctoraat aan het Institute of Sustainable Livelihoods, Vaal University of Technology, Zuid-Afrika.

Ze is senior docent aan het Department of Human Nutrition aan de University of Ibadan, Nigeria.  Haar voornaamste onderzoeksonderwerp is gemeenschapsvoeding in de hele levenscyclus, van baby tot oudere. Haar werk omvat ook micronutriëntvoeding, voedselsystemen en voeding bij kinderen. Ze is overtuigt van een interdisciplinaire leer- en onderzoeksaanpak op het vlak van voeding. Haar doel is het promoten van een optimale voedingsstatus, met het oog op een betere gezondheid, een hogere productiviteit en de ontwikkeling van individuen in de maatschappij.